Geoteknik proje

Geoteknik nedir?

Zemin mekaniği ve temel inşaatı bilim dallarının her ikisini birlikte içine alan anabilim dalı, geoteknik anabilim dalıdır. Zemin mekaniğinde zeminlerin fiziksel ve mühendislik özellikleri belirlenerek zeminlerin tanımlaması yapılmaktadır. Temel inşaatında ise belirlenen zemin özelliklerine bağlı olarak zemin ve temel etkileşimleri incelenmektedir.Geoteknik alanında uzman kişilere geoteknik mühendisi denilmektedir.

Geoteknik mühendislerinin çalışma alanları nelerdir?

Açık Deniz Yapıları Temel Sistemleri,Afet Yönetimi,Arazi Isıl İletkenlik Deneyi (TCT, TRT),Çevre Geotekniği,Deniz Geotekniği,Deprem Özelliklerinin Zemin Davranışına Etkisi,Derin Kazılarda İksa Perdelerinin Projelendirilmesi,Dinamik Analiz,Drag Anchor Temel Sistemleri,Düzenli Depolama Sahalarının Projelendirilmesi,Enerji Kazıkları,Geoteknik Mühendisliğinde Stokastik Yöntemler,Geoteknik Mühendisliğinde Yapay Sinir Ağları,İleri Düzey Numerik Modelleme,İstinat Yapılarının Boyutlandırılması,Kazık Süreklilik Deneyi (PIT, SIT),Kayma Mukavemeti
Kirlenmiş Zeminlerde Alınacak Önlemler,Mikrobölgeleme Çalışmaları,Sarsma Masası Deneyleri,Sığ Geotermal Sistemler,Sıvılaşma,Şev Stabilitesi Kontrolü ve Gerekli Önlemlerin Belirlenmesi,Şev/Yamaç Stabilitesi,Tahribatsız Zemin Deneyleri,Temel Altında Kullanılan Geosentetik Donatılı Dolguların Sismik Davranışlarının Belirlenmesi,Temel Mühendisliği,Tilt table Deney Sistemi,Toprak Yapılarında Geosentetiklerin Kullanımı,Yerel Zemin Koşullarının Deprem Hareketine Etkisi,Yüzeysel ve Derin Temeller,Zemin Büyütmesi,Zemin Büyütmesine Etki Eden Faktörler,Zemin İyileştirme Teknikleri,Zemin Stabilizasyonu,Zemin-Yapı Etkileşimi,Zeminde Don Etkisi,Zemine Gömülü Borular,Zeminlerin Dinamik Davranış Özelliklerinin Belirlenmesi

Şirketimiz, bünyesindeki tecrübeli teknik personeller ile zemin iyileştirme uygulamaları, iksa sistemleri , kazıklı temeller ve özel geoteknik uygulamaların tasarımını yapmaktadır.

Geoteknik projeler; çalışma alanındaki zemin yapısı, çevre koşulları ve uygulanacak yöntemin çevredeki yapılara olan etkileri gibi farklı açılardan değerlendirilmekte ve söz konusu işe yönelik en uygun çözüme göre tasarlanmaktadır.

İnceleme alanında yapılan zemin araştırmaları göz önünde bulundurularak sahanın mevcut zemin profili ve jeolojik özellikleri, inşa edilecek yapının mühendislik özellikleri, stabilite değerlendirmeleri, zemin taşıma gücü, oturma tahkiki, yatak katsayıları, sıvılaşma tahkikleri, dinamik parametreler, depremsellik, yapılacak temel kazısı için alınması gereken önlemler irdelenerek ekonomi ve güvenlik dikkate alınarak uygulanacak zemin iyileştirme/iksa/temel altı kazık sisteminin hesabının yapılması ve projelendirilmesidir.

İLETİŞİM
Yakuplu Mah. Hürriyet Bul. No:135 Plaza Yakuplu B Blok Kat:3 Daire:16, 34520 Beylikdüzü/İstanbul

0212 807 07 07

info@etazemin.com.tr