DEEP SOİL MİXİNG

Deep Soil Mixing (Derin Karıştırma) Sistemi

Derin karıştırma sistemi, mekanik delme/kesmenin yapılabildiği kıvamda ve sıkılıktaki her türlü zemine eklenen bağlayıcı malzemenin (kireç, çimento, bazen cüruf ve diğer katkılar) ortası delik burgular veya kanatlı karıştırıcılar ile zeminle birlikte yerinde karıştırılıp, kolon oluşturmaya dayanan etkili bir iyileştirme yöntemidir.
Zemin içine katılarak karıştırılan malzemeler (çimento vb.) ile zeminin bağlayıcı reaksiyonlara girmesi sonucunda rijit kolonların oluşmasına imkan veren bu yöntem, toplam ve farklı oturmaların kontrol edilmesinde, proje ihtiyaçları doğrultusunda zemin taşıma kapasitesinin ve/veya sıvılaşma direncinin arttırılmasında, sıvılaşma sonrası oluşacak dinamik oturmaların sınırlandırılmasında, şev ve dolguların stabilitesinde oldukça etkilidir.

İmalat Yöntemi

Zeminin içine bağlayıcı malzemelerin eklenip karıştırılması sonucu oluşan rijit kolonlar; toplam ve farklı oturmaların kontrol edilmesi, proje ihtiyaçları doğrultusunda taşıma kapasitesinin ve/veya sıvılaşma direncinin arttırılması ve sıvılaşma sonrası oluşacak dinamik oturmaları sınırlandırmak amacına yönelik olarak tasarlanmaktadırlar.
Derin karıştırma yöntemi kuru ve ıslak yöntem olmak üzere iki şekilde uyugulanmaktadır. Kuru yöntem, zeminlerin suya doygun veya yeraltı su seviyesi altında olduğu durumlarda katkı malzemesinin karıştırıcının ucundan kompresörler yardımıyla kuru olarak enjekte edilmesi şeklinde uygulanmaktadır. Islak yöntemde ise çimento ve/veya kireç su ile belli oranlarda karıştırılarak oluşturdukları sıvı haldeki karışımın zemin içerisine aktarılması şeklindedir.

1. Her iki yöntem (ıslak ve kuru) içinde, ortası delik burgular veya kanatlı karıştırıcılar yardımı ile bağlayıcı malzeme zeminle birlikte karıştırılarak tasarım derinliğine kadar uygulanır.
2. Tasarım derinliğine ulaşıldıktan sonra  yönteme göre bağlayıcı malzeme verme işlemi devam edilerek yukarıya doğru karıştırılarak çıkılır.

Her iki işlem sırasında (aşağı ve yukarı) verilen bağlayıcı malzemenin ve zeminin belirli sabit/uniform bir dozajda ve sınırlı bir çap ve hacim içinde karışımı temin edilerek rijit bir kolon oluşturulmuş olunur.

Genellikle toprağın gevşek ve suya dolgun olduğu zeminlerde tercih edildiği gibi daha katı ve sert killerde de iyi sonuç verir. Özellikle Jet grout uygulamarında sert killerde çap oluşma sorunlarına karşın, deep soil mixing uygulamalarında çapın oluşmama problemleri ile karşılaşılmaz

İLETİŞİM
Yakuplu Mah. Hürriyet Bul. No:135 Plaza Yakuplu B Blok Kat:3 Daire:16, 34520 Beylikdüzü/İstanbul

0212 807 07 07

info@etazemin.com.tr